UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків
Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
Складання і подання заявки та одержання Свідоцтва України на промисловий зразок: необ'ємний (двовимірний) виріб (однофігурне зображення) 14500 (1 варіант виробу; кожний додатковий варіант виробу +550)
Подання заявки і одержання Свідоцтва України на промисловий зразок: необ'ємний (двовимірний) виріб (багатофігурне зображення) 17500 (1 варіант виробу; за кожний додатковий +650)
Складання і подання заявки та одержання Свідоцтва України на промисловий зразок набір (комплект) необ'ємних (двовимірних) виробів (багатофігурних зображень)18500 – один варіант виробу; за кожний додатковий варіант + 15000
об'ємний (тривимірний) виріб 19500 - один варіант виробу; за кожний додатковий варіант + 3000
набір (комплект) об'ємних (тривимірних) виробів (багатофігурних зображень)19500 - один варіант виробу у комплекті; за кожний додатковий варіант виробу у комплекті + 1500
ЗБОРИ І МИТО СТОСОВНО ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА: • збір за подання заявки (один варіант промзразка): 1280 грн.; додатково за кожний варіант, з другого по десятий включно: 160 грн.; понад десятий: 560 грн. • збір за публікацію про видачу України про реєстрацію промзразка, за кожне чорно-біле зображення промзразка, яке міститься у рішенні про видачу реєстраційного свідоцтва: 300 грн., додатково за публікацію у кольоровому зображенні: 200 грн. • мито за видачу Свідоцтва України про реєстрацію промзразка: 17 грн.Фізична особа (фізичні особи), яка (які) є заявником (заявниками) чи власником (власниками) реєстраційного свідоцтва, сплачує збір 20% установленого розміру у разі, коли зазначені особи є авторами промзразка
Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення промислового зразка. Набуття права на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) подовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, встановленому Законом. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки.
Докладніше про послугу можна дізнатися, за адресою (сторінка на реконструкції)
ЗАЯВКА НА МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ВІДПОВІДНО ДО ГААГСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРОМЗРАЗКІВ - подається англійською, французькою або іспанською мовами на вибір заявника. Одна заявка може містити в собі до 100 промислових зразків. Збори, пов’язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
Розробка заявки і діловодство щодо реєстрації промислового зразка, відповідно до Гаагської угоди про міжнародну реєстрацію промзразків14500
МИТА ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМЗРАЗКА, ВІДПОВІДНО ДО ГААГСЬКОЇ УГОДИ: • За подання міжнародної заявки потрібно сплачувати Міжнародному бюро ВОІВ чотири різні види мита: •• основне мито; •• звичайне мито за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, яке, у свою чергу, диференційоване, та має три рівні (залежно від зазначення тієї чи іншої Договірної сторони, яка зробила відповідну заяву щодо належності до другого або третього рівня мит); •• індивідуальне мито за зазначення стосовно кожної з тих зазначених заявником договірних сторін, які зробили відповідну заяву про те, що звичайне мито за зазначення заміняється на індивідуальне мито за зазначення, розмір якого вказується в заяві; •• мито за публікацію. • Мито сплачується до Міжнародного бюро ВОІВ одним з таких шляхів: •• внесення в дебет на поточний рахунок Міжнародного бюро ВОІВ; •• сплата на швейцарський поштовий чековий рахунок або будь-який з визначених банківських рахунків Міжнародного бюро ВОІВ банківським чеком; •• сплата готівкою в Міжнародному бюро ВОІВ. • Розміри та різновиди мит, які сплачуються, вказані в Переліку розмірів мита (Schedule of Fees), розміщеному на веб-сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
Розрахунок розмірів зборів і мита, що підлягають сплатам при реєстрації промислового зразка за міжнародною процедурою 1 промзразок350 (сума входить у вартість послуги розробки заявки для одержання свідоцтва на промзразок)
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Коригування наданого зображення, ескізного креслення, малюнка 1 зображення500
Створення компонувальної схеми промислового зразка1 зображення400
Визначення відповідності заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, відповідно до пунктів 1-3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” 1 об'єкт500
Надання бібліографічних відомостей, опису прозразка (включно з малюнками і кресленнями), за результатами іменного пошуку1 свідоцтіо550
Іменний інформаційний пошук по базам промислових зразків1 країна550
Надання бібліографічних відомостей, опису промзразка (включно з малюнками і кресленнями), за номером заявки і/або свідоцтва (патента)550
Переклад опису промислового зразка українською мовою: з російської / з англійської1 сторінка200 / 500
Переклад опису промислового зразка англійською мовою 1 сторінка1500
Фотозйомка промислового зразка1 фотоДоговір
Складання договору про передачу прав власності / ліцензійного договору 1 договір650
Діловодство за договором про передачу прав власності / ліцензійним договором1 договір550
Порівняльна експертиза промислового зразка з одним об`єктом1 експертиза7500 (+1000 за кажний додатковий варіант об'єкту)
Складання заперечення на експертний висновок іншої особи, виконаний з метою припинення дії Свідоцтва України на промисловий зразок1 об'єктДоговір
Вирішення спірних питань і захист прав правовласника у суді Договір
Консультування з питань патентного права стосовно індустріального дизайну (промислових зразків)до 30 хвилин750