UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків
Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
Подання заявки і одержання патенту України на промисловий зразок необ'ємний виріб (наприклад - рекламний аркуш, етикетка, ярличок, розкладка упакування тощо).Розробка матеріалів і подання заявки - 5 робочих днів3500 (1 варіант промзразка у патенті, +350 грн. за кожний додатковий варіант, починаючи з 4-го)
об'ємний виріб (наприклад - скульптура, зовнішній вигляд пристрою, споруди тощо).Розробка матеріалів і подання заявки - 5 робочих днів4700* (за 1 варіант промзразка у патенті, +350 грн. за кожний додатковий варіант)
* ПРИМІТКА: Тариф (4700₴) на послугу розробки заявочних матеріалів і діловодства за заявкою на промисловий зразок зменшується на 5%, за умовою подання онлайн-заявки (послуга "ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН")
Заявка супроводжується сплатами зборів і мита: • збір за подання заявки (один варіант зразка) - 800 грн.; додатково за кожний варіант, з другого по десятий включно - 100 грн.; понад десятий - 350 грн. • збір за публікацію про видачу патенту, за кожний вид промислового зразка за варіантами, у чорно-білому зображенні - 150 грн., додатково за публікацію у кольоровому зображенні - 100 грн. • мито за видачу патенту - 17 грн. У разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є автор промислового зразка, збір сплачується у розмірі 5 відсотків від встановленого розміру
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВКИ НЕОБХІДНІ : • Зображення промислового зразка • Ідентифікуючі заявника відомості
Пріоритет і державну охорону заявник одержує зі встановленням дати подання заявки. Наданий пріоритет підтверджується патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки, і може бути продовжений за клопотанням його власника, але не більше ніж на 5 років.
Докладніше про послугу можна дізнатися, за адресою http://patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1145/ua.html
ЗАЯВКА НА МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ВІДПОВІДНО ДО ГААГСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРОМЗРАЗКІВ - подається англійською, французькою або іспанською мовами на вибір заявника. Одна заявка може містити в собі до 100 промислових зразків. Збори, пов’язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
Розробка заявочних матеріалів і діловодство щодо реєстрації промислового зразка відповідно до Гаагської угоди про міжнародну реєстрацію промзразків9500
МИТА ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМЗРАЗКА ВІДПОВІДНО ДО ГААГСЬКОЇ УГОДИ: • За подання міжнародної заявкипотрібно сплачувати Міжнародному бюро ВОІВ чотири різні види мита: •• основне мито; •• звичайне мито за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, яке, у свою чергу, диференційоване та має три рівні (залежно від зазначення тієї чи іншої договірної сторони, яка зробила відповідну заяву щодо належності до другого або третього рівня мит); •• індивідуальне мито за зазначення стосовно кожної з тих зазначених заявником договірних сторін, які зробили відповідну заяву про те, що звичайне мито за зазначення заміняється на індивідуальне мито за зазначення, розмір якого вказується в заяві; •• мито за публікацію. • Мито сплачується до Міжнародного бюро ВОІВ одним з таких шляхів: •• внесення в дебет на поточний рахунок Міжнародного бюро ВОІВ; •• сплата на швейцарський поштовий чековий рахунок або будь-який з визначених банківських рахунків Міжнародного бюро ВОІВ банківським чеком; •• сплата готівкою в Міжнародному бюро ВОІВ. • Розміри та різновиди мит, які сплачуються, вказані в Переліку розмірів мита (Schedule of Fees), розміщеному на веб-сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
Розрахунок розмірів зборів і мита, що підлягають сплатам при патентуванні промислового зразка за міжнародною процедурою 1 промзразок350 (сума входить у вартість послуги розробки заявки на патент)
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Коригування наданого зображення, ескізного креслення, малюнка 1 зображення150
Створення компонувальної схеми промислового зразка1 зображення350
Визначення відповідності заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, відповідно до пунтів 1-3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” 1 об'єкт150
Надання бібліографічних відомостей, опису патенту (включно з малюнками і кресленнями), за результатами іменного пошуку1 патент150
Іменний патентний пошук по базі патентів1 країна550
Надання бібліографічних відомостей, опису патенту (включно з малюнками і кресленнями), за номером заявки і/або патенту250
Переклад описання патенту українською мовою: з російської / з англійської1 сторінка50 / 200
Переклад описання патенту англійською мовою 1 сторінка1500
Фотозйомка промислового зразка1 фото50
Складання відповіді на запит експертизи за заявкою на патент1 відповідь350
Складання договору про передачу прав власності / ліцензійного договору 1 договір450 / 550
Діловодство за договором про передачу прав власності / ліцензійним договором1 договір350
Експертиза порівнюваних промислових зразків для для визначення міри порушення прав інтелектуальної власності1 експертиза7500 (+1000 за кажний додатковий варіант об'єкту)
Складання заперечення на експертний висновок сторонньої особи, виконаний з метою припинення дії патенту України на промисловий зразок1 об'єкт5500
Вирішення спірних питань і захист прав патентовласника у суді Договір