UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Патентно-інформаційні дослідження та експертиза стосовно винаходів,...
Патентно-інформаційні дослідження та експертиза стосовно винаходів, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, штамів мікроорганізмів, сортів рослин. Консультування. (перелік послуг і тарифи)
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
Консультування у питаннях інтелектуальної і промислової власності 1 консультація 250 (без надання зразків документів) / Консультування в межах послуги, що виконується - безкоштовно
Пошук ймовірного прототипу винаходу (корисної моделі) по Україні і світу, - патентний пошук за поясненням технічного рішення3 робочі дні: 1 технічне рішення - множина вірогідних прототипів3000 - як окрема послуга (безкоштовно при виконанні послуги розробки заявки на реєстрацію винаходу / корисної моделі)
Пошук можливого прототипу винаходу або корисної моделі (пошук відомостей про винаходи та корисні моделі за найменуванням заданої тематики по базі даних України / міжнароднихбазах даних): один об'єкт пошуку7 днів1000 / 2000 по одній країні
Визначення існуючого рівня техніки і пошук прототипу (найближчого аналогу) винаходу або корисної моделі по базі даних України, міжнародній базі даних та в інших спеціалізованих і відкритих джерелах інформації.1 об'єкт дослідженняДоговір
Кваліфікаційна експертиза і складання експертного висновку щодо схожості або тотожності об’єктів інтелектуальної власності, що протиставляються, або заперечення такої схожості чи тотожності, рівно як і експертиза правомірності посягань, чи міри порушення прав власності: один об'єкт дослідження10-15 днів7000 (+2000 за кожний додатковий об'єкт)
ПРИМЕЧАНИЕ: Дізнатися про типи патентного пошуку можна скопіювавши в адресну строку http://www.patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1863/ua.html