UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тимчасові тарифи стосовно знаків для товарів і послуг...
Послуги і тимчасові тарифи стосовно знаків для товарів і послуг (торговельних марок)
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ:
РОЗРОБКА І ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ: 1-2 робочі дні4000
ЗБОРИ І МИТО ЗА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ І ВИДАЧУ СВІДОЦТВА: 3200 грн - за один клас МКТП (додатково за кожний клас МКТП понад один - 3200 грн ); за подання в заявці кольорового зображення знака +800 грн - за подання заявки на знак кількома заявниками +30% до загальної суми збору; 600 грн - за публікацію про видачу свідоцтва на знак у чорно-білому зображенні, за кожний клас; 200 грн. - додатково за публікацію знака у кольорі; 85 грн - мито за видачу свідоцтва
Консультування у питаннях права інтелектуальної власності без надання письмових пояснень і документів750 (у межах послуги, що виконується - безкоштовно)
з наданням письмового пояснення і, за необхідності, зразків документів1500 (у межах послуги, що виконується - безкоштовно)
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ І ЗБОРИ (за бажанням заявника - у зв'язку з поданням заявки та діловодством за поданою заявкою):
Інформаційний пошук знаків, зареєстрованих в Україні, і опублікованих торговельних марок, заявлених для реєстрації + усна консультація патентного повіреного2-3 робочі днісловесне або графічне позначення: 1 клас МКТП - 2000 грн , кожен додатковий клас - 300 грн
2-3 годинисловесне або графічне позначення: 1 клас МКТП - 4000 грн , кожен додатковий клас - 500 грн.
МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗНАКУ:
Розробка і подання міжнародної заявки на реєстрацію знака та діловодство за заявкоювід 8000
ЗБІР І МИТО ЗА ПОДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗАЯВКИ НА ЗНАК: 2400 грн. – за подання заявки; 653 CHIF / 903 CHIF – базове міжнародне мито за проведення дій по міжнародній реєстрації знака у відтінках сірого / у кольоровому відображенні; 100 CHIF; - додаткове мито за кожен клас товарів і/або послуг понад три; 100 CHIF; – за кожну країну, в якій запрошується реєстрація (у деяких країнах встановлені індивідуальні мита).
Складання договору про передачу прав власності (договір уступки / ліцензійний договір)1 договірвід 2000
Діловодство за договором про передачу прав власності / ліцензійним договором1 договір1500
ПРИМІТКА: При державній реєстрації договору про уступку права власності на знак сплачується державний збір - 600 грн
Аргументоване письмове заперечення (мотивована відповідь) на користь реєстрації знаку Від одного до кількох об'єктів протиставленняДоговір
Вирішення спірних питань і захист прав власника знаку у судідоговір
Складання договору (мирової угоди) щодо розподілу прав за результатами (у процесі) майнового спору)1500
* Оформлення заявки на реєстрацію знаку в зарубіжних країнах, за Мадридською процедурою здійснюється за наявності базової заявки або реєстрації
Строк дії Свідоцтва на знак - 10 років, з правом подовження на кожні наступні 10 років
ГІПЕРПОСИЛАННЯ:
patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/2027/ua.htmlЕкспрес-заявка товарного знаку
patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/not_superfluous_to_know/1840/ua.htmlПерелік класів МКТП з пояснювальними примітками
patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1141/ua.htmlякий порядок отримання Свідоцтва про реєстрацію знаку?
patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1140/ua.htmlІз чого складається послуга отримання cвідоцтва на знак?
patent.net.ua/patentbureau/26/ua.htmпослуги і тимчасові тарифи стосовно міжнародної реєстрації торговельних марок
http://www.patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/not_superfluous_to_know/105/ua.htmlПроцедури міжнародної реєстрації знаків для товарів та послуг