UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тарифи стосовно винаходів і корисних моделей
Послуги і тарифи стосовно винаходів і корисних моделей
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ / КОРИСНОЇ МОДЕЛІ:
Послуга включає визначення об'єкту патентування і його кореляцію із відповідними індексами Міжнародної патентної класифікації; розробку (складання) опису, формули і реферату патента, за поясненнями заявника (автора) і його відповідями на питання патентного повіреного; коригування ілюстративних матеріалів, якщо таке потрібне; оформлення і подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою; одержання патентудо 5 робочих днів5500 (один варіант технічного рішення у патенті, + 1000 за кожний наступний)
визначення об'єкту патентування і його кореляцію із відповідними індексами Міжнародної патентної класифікації; локальний патентний пошук, для визначення ймовірного рівня техніки (пошук ймовірних патентів-аналогів); розробку (складання) опису, формули і реферату патента, із можливою множиною варіантів технічного рішення в патенті, за поясненнями заявника (автора) і його відповідями на питання патентного повіреного; коригування ілюстративних матеріалів, якщо таке потрібне; оформлення і подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою; одержання патентудо 5 робочих днів 12000 (без обмеження варіантів технічного рішення у патенті)
розробку (складання) опису, формули і реферату патенту (з множиною варіантів технічного рішення в патенті), за концептуальним поясненнями заявником ідеї тенічного рішення; виконання (розробку) ілюстративних матеріалів, якщо такі потрібні; оформлення і подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою і одержання патенту. до 12 робочих днів 24000 (без обмеження варіантів технічного рішення у патенті)
ПРИМІТКА: Тариф зменшується на 5%, у разі замовлення послуги через ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН (Анкета-заявка: http://patent.net.ua/patentbureau/32/ua.html)
ЗБОРИ І МИТО СТОСОВНО ВИНАХОДУ • Подання заявки (формула містить не більш як три пункти) - 800 грн. (додатково за кожний пункт понад три - 80 грн.); • проведення кваліфікаційної експертизи заявки, формула має один незалежний пункт - 3000 грн., (додатково за кожний незалежний пункт формули понад один - 3000 грн.); • публікації про видачу патента - 200 грн.; мито за видачу патента - 17 грн. * У РАЗІ, ЯКЩО ЗАЯВНИК Є АВТОРОМ, ЗБОРИ СПЛАЧУЮТЬСЯ У РОЗМІРІ 5%
ЗБОРИ І МИТО СТОСОВНО КОРИСНОЇ МОДЕЛІ • Подання заявки (формула містить не більш як три пункти) - 800 грн. (додатково за кожний пункт понад три - 80 грн.); • публікації про видачу патента - 200 грн.; • мито за видачу патента - 17 грн. У РАЗІ, ЯКЩО ЗАЯВНИК Є АВТОРОМ, ЗБОРИ СПЛАЧУЮТЬСЯ У РОЗМІРІ 5% .
Прискорення експертизи заявки на реєстрацію винаходу60 робочих днівіндивідуальний розрахунок
Прискорення експертизи заявки на реєстрацію корисної моделі20 робочих днівіндивідуальний розрахунок
МІЖНАРОДНА ЗАЯВКА ЗА ПРОЦЕДУРОЮ ДОГОВОРУ ПРО МІЖНАРОДНУ ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (PCT):
Розробка заявочних матеріалів і діловодство щодо міжнародної заявки за процедурою PCT російською мовою 12000
англійською мовою17000
*ПРИМІТКА: Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України. Будь-яку особу можна також уважати такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства в Україні. Будь-яку юридичну особу, якщо вона зареєстрована згідно із законодавством України як юридична особа, можна вважати громадянином України.
ЗБОРИ І МИТА ЩОДО МІЖНАРОДНОЇ СТАДІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ: • 1366 $ – за подання міжнародної заявки; •• 15 $ – додатково за кожний аркуш понад 30. – ПРИМІТКА: Для заявників, які є фізичними особами*, громадянами та резидентами України, а також резидентів країн (перелік може бути наданий), розмір мита за міжнародне подання зменшується на 90 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам. • Розмір мита за пошук залежить від зазначеного заявником Міжнародного пошукового органу, а саме: 300 € – якщо міжнародний пошук проводитиметься в Укрпатенті; *1875 € – якщо міжнародний пошук проводитиметься в ЄПВ. – ПРИМІТКА: Для заявників, які є фізичними особами*, громадянами та резидентами України, а також резидентів країн (перелік може бути наданий) розмір мита за пошук ЄПВ зменшується на 75 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам; • 8500 ₽. – для міжнародних заявок поданих російською мовою і 40000 ₽., англійською мовою, якщо міжнародний пошук проводитиметься в Роспатенті: •• 1300 грн. – за пересилання міжнародної заявки. •• 400 грн. – за підготовку та пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів; 5 грн.; – додатково за кожний аркуш, починаючи з 31-го. – ПРИМІТКА: У разі, коли заявником (заявниками) є винахідник (винахідники), зазначені збори сплачуються в розмірі 5 % від установленого розміру; У разі, коли заявником (заявниками) є неприбуткові установи та організації, зазначені збори сплачуються в розмірі 10 % від установленого розміру. • 30 $ – за переказ коштів, сплачених за п.п. * та **, на рахунки відповідних Міжнародних органів. • У разі сплати за п.п. * та ** в іншій валюті, ніж зазначено вище, збір за конвертацію – 0,8 % від сум, що підлягають конвертації. СТРОКИ ДЛЯ СПЛАТИ: • Збір за пересилання міжнародної заявки, мито за міжнародне подання та мито за пошук необхідно сплатити протягом одного місяця від дати одержання міжнародної заявки відомством-одержувачем. • Збір за підготовку та пересилання пріоритетного документа необхідно сплатити протягом 16 місяців від дати подання попередньої заявки.
Розрахунок розмірів зборів і мита, що підлягають сплатам на міжнародній стадії патентування винаходу за процедурою PCT 1 винахід350 (сума входить у вартість послуги розробки заявки на патент)
ТАРИФИ, ЗБОРИ, МИТА ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАДІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ індивідуальний розрахунок
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Визначення об'єкту патентування1000
Локальний пошук ймовірного прототипу винаходу / корисної моделі у порядку виконання послуги одержання патенту на винахід / корисну модель за тарифом 9700 грн
як окрема послуга1 країна1000
БІЛЬШЕ ПРО ПАТЕНТНИЙ ПОШУК ( патентно-інформаційні дослідження і консультування ) можна дізнатися за адресою http://patent.net.ua/patentbureau/9/ua.html
Редагування зображення, ескізного креслення, малюнка ( як окрема послуга )1 зображення400-700
Розробка (виконання) зображення, ескізного креслення, малюнка 1 зображення500-1000
Діловодство за договором відчуження права власності / ліцензійним договором1 договір450
Складання договору передачі права власності повністю (відчуження права) / передачі права на використання (ліцензійний договір)1 договір700
Розробка міжнародного дистрибьюторського договору англо (американсько)-український / російський1 договір2500
українсько-російський1 договір1500