UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тимчасові тарифи стосовно інформаційного пошуку та...
Послуги і тимчасові тарифи стосовно інформаційного пошуку та експертизи знаків для товарів і послуг
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
Визначення класів товарів і послуг, відповідних міжнародній класифікації (МКТП) та вибраних заявником для заявки на знак1 клас МКТП750
Інформаційний пошук на тотожність і схожість знаків, зареєстрованих і або таких що перебувають на стадії кваліфікаційної експертизи по базах даних України1 робочий день2000
по базах даних Європейського Союзу3 робочі дні8000
по базах даних реєстрації знаків за міжнародною (мадридською) процедурою4 робочі дні8000
по базах даних зарубіжных країн, окрім США, Китаю і Росії2 робочі дні на / до 5 країн2000 - одна країна
по базах даних США / Китаю / Росії7 робочих днів10000 / 12000 / 8000
Інформаційний пошук власника знаку з наданням звіту про пошук та відомостей про власника -750
Експертиза (дослідження, порівняльний аналіз) спірних знаків щодо визначення питання порушення прав, з наданням висновку патеного повіреного15 робочих днів16000 - один протиставлений об'єкт, + 1000 за кожний наступний у протиставленні (5% знижка для клієнтів ПАТЕНТБЮРО)
стосовно повідомлення Укрпатента про можливу відмову в реєстрації знаку, з поданням мотивованого заперечення12 робочих днів16000 - один протиставлений об'єкт, + 1000 за кожний наступний у протиставленні (10% знижка для клієнтів ПАТЕНТБЮРО)
Консультування у питаннях права інтелектуальної власності без надання письмових пояснень і документів 750 (у межах послуги, що виконується - безкоштовно)
з наданням письмового пояснення і, за необхідності, зразків документів1500