UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Рекомендації щодо вибору знаку для товарів і послуг
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Рекомендації щодо вибору знаку для товарів і послуг

 
    

.

RussianEnglish
   

    


   Послуги і тарифи стосовно товарних знаків


   Заявка на реєстрацію знаку


   Послуги і тимчасові тарифи стосовно інформаційного пошуку та експертизи знаків


   Інші послуги Патентбюро


   Контакти

    

   Яким повинен бути знак для товарів і послуг?

   (Рекомендації заявникам і розробникам знаків)

   Торговельна марка або товарний знак (англ. trademark або trade mark) – це відмітне позначення, яке використовується для розрізняння схожих товарів і послуг, що пропонуються різними виробниками товарів або постачальниками послуг. Частіше термін «товарний знак» застосовують по відношенню до товарів, а термін «торговельна марка» – до виробника.

   Якщо товарний знак використовують по відношенню до послуг, а не продукції, то його іноді називають «знак обслуговування» (service mark). Особливо це розділення застосовують у США. В Україні реєстрацію позначення підтверджує «Свідоцтво на знак для товарів і послуг».

   Найуживанішими знаками для товарів і послуг є словесні, зображувальні, або комбіновані позначення: слово (логограма) або словосполучення (найменування, назва, ім’я, фраза, слоган, девіз), зображувальне позначення (ідеограма, символ, малюнок) або їх поєднання. Іноді товарний знак називають логотипом (англ. і нім. Logotipe < грець. logos слово + typos відбиток).  

   Для того, аби було видно, що позначення є саме знаком для товарів і послуг, поруч з ним проставляють позначки міжнародного попереджувального маркування - або ®.

   TM та ®?

   Використання ®, TM і SM або еквівалентних символів поруч із товарним знаком, не є обов'язковою вимогою, і взагалі не дає ніякої додаткового правового захисту. Тим не менш, це може бути зручним способом інформування інших, що дане позначення є товарним знаком, таким чином, попереджаючи можливих порушників і фальшивомонетників. Символ ® використовується лише для зареєстрованого товарного знаку, тоді як ТМ означає, що дане позначення є товарним знаком;

   SM іноді використовується для знаків обслуговування. *

   * Intellectual Property for Business Series MAKING A MARK, Number 1. WIPO publication, 2006, page. 17

   Існує також цілий ряд нетрадиційних товарних знаків, які не підпадають під жоден із названих видів. Так, знаком для товарів і послуг може бути звук (мелодія) або запах (реєстрація здійснювалася патентним відомством  Франції).

   Права, що випливають із свідоцтва, діють від встановленої дати подання заявки.

   Свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком на свій розсуд, так само як і забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

   Зазвичай, при виборі знаку для товарів і послуг (торговельної марки / товарного знаку) приймаються до уваги лише благозвучність, здатність до запам'ятовування і образотворча цінність знаку. Такий підхід є однобоким і спричиняє невиправдані витрати на розробку непридатних до реєстрації товарних знаків.

   Умови надання правової охорони знака

   Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

   Позначення, що не можуть одержати правову охорону:

   Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

   • державні герби, прапори та емблеми;
   • офіційні назви держав;
   • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
   • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
   • нагороди та інші відзнаки.

   Такі позначення можуть бути включені до знаку як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення і якщо на їх використання як елементів знаку є згода відповідного компетентного органу держави або їх власників. В Україні таким компетентним органом є Міжвідомча комісія щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, яка утворена та затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001р. за № 151.

   Також не можуть одержати правову охорону позначення, які:

   • не мають розрізняльної здатності;
   • є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
   • вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
   • є загальновживаними символами і термінами;

   (такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака);

   • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

   Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

   • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;
   • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
   • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам;
   • найменуваннями місць походження товарів, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструються на ім'я особи, яка має право користування такими найменуваннями;
   • сертифікаційними знаками, зареєсторованими у встановленому порядку.

   Згідно з Законом, не може бути зареєстроване як знак позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

   Для того, щоб запобігти використанню вже існуючого знака, слід виконати інформаційний пошук на тотожність та схожість зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

   ПАТЕНТБЮРО здійснює безкоштовно для своїх клієнтів інформаційний пошук на тотожність і схожість позначення по базах знаків за національною процедурою і Мадридською угодою (починаючи з 2006 р.). Повний пошук по базах зареєстрованих і заявлених на реєстрацію знаків – платний.

   Також не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

   • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
   • назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
   • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

   Як запобігти ризику відмови у реєстрації знаку

   Інформаційний пошук на тотожність і схожість позначення по базах зареєстрованих знаків за національною процедурою і Мадридською угодою:

   - для клієнтів Патентбюро здійснюється безкоштовно пошук знаків, зареєстрованих з 2006р.

   - повний пошук (з 1991р. по теперішній час) знаків, зареєстрованих і заявлених для реєстрації

   Для того, щоб убезпечити себе від даремної спроби реєстрації вже існуючого знаку, слід перевірити запроектоване позначення на тотожність або схожість зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

   У разі наявності раніше зареєстрованого тотожнього або схожого знаку, запроектоване позначення слід видозмінити таким чином, щоб убезпечити себе від порушення права власності на використання чужого знака. У першу чергу, суттєвій видозміні слід піддати домінуючі у позначенні елементи, для чого їх можна зменшити, перемістити на задній план, а у деяких випадках – повністю або частково – вилучити. Спосіб видозміни залежить від особливостей конкретного позначення.

   Серед словесних позначень, найбільш придатні для надання правової охорони є фантазійні слова і словосполучення. Таким чином були створені, наприклад, наступні словесні позначення: "Шалене курча", "Локомоторіум", "Робінзон Пузо", "FotoMag" та ін.

   При виборі словесного позначення, слід звернути увагу на те, як слово або словосполучення транслітерується найбільш популярними іноземними мовами (перш за все - англійською). Перевагу краще надавати словам, де літери транслітеруються без ускладнень, оскільки використання слів, в яких літери транслітеруються неоднозначно, може призвести до плутанини при реєстрації і використанні однойменного доменного імені в Інтернет.

   Право на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. 

   Дивіться:  Пропозиції торговельних марок, товарних знакiв, iдеограм, пiктограм