UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Що треба знати про промисловий зразок
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Що треба знати про промисловий зразок

 
    

.

   


Послуги і тарифи, стосовно промислових зразків


Заявка на промзразок


Інші послуги Патентбюро


Контакты

 

Що таке промисловий зразок

Промисловий зразок – це художнє оздоблення або естетичний компонент виробу. Зразок може містити об'ємні елементи, такі як форма або рельєф поверхні виробу, або елементи в межах однієї площини, такі як малюнок, лінії або колірне виконання.

Промислові зразки застосовуються відносно самих різних промислових виробів і творів ремісничої творчості, таких як прилади і медичне устаткування, годинник, ювелірні вироби та інші предмети розкоші, кухонне начиння, побутові електроприлади, транспортні засоби, архітектурні об'єкти (малі архітектурні форми - в Україні), малюнки на тканині і предмети дозвілля.

Для забезпечення охорони відповідно до національного законодавства більшості країн промисловий зразок повинен бути привабливим на вигляд. Це означає, що промисловий зразок має перш за все естетичну природу і не припускає охорони яких-небудь технічних властивостей виробу, частиною якого він є.

Згідно Закону України, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Які об'єктам правова охорона не надається

Відповідно до Закону України, не можуть одержати правову охорону:

• об'єкти, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

• друкована продукція як така;

Не слід плутати з такими виробами як етикетки, ярлики, упаковки, рекламні аркуші, макети газет, журналів та книг, і т.п., на які можна отримувати патенти.

• об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Чому охороняються промислові зразки

Завдяки використанню промислових зразків виріб придбає зовнішню і споживацьку привабливість; у результаті, зростає комерційна вартість виробу і вірогідність його реалізації на ринку збуту.

Якщо промисловий зразок охороняється, власник - фізична або юридична особа, що зареєструвала зразок, забезпечує собі виняткове право на захист від несанкціонованого копіювання або імітації зразка третіми особами. Це сприяє отриманню справедливого прибутку на вкладений капітал. Ефективна система охорони також приносить користь споживачу і суспільству у цілому, забезпечуючи добросовісну конкуренцію і дотримання правил добросовісної торгівлі, а також сприяючи розвитку художньої творчості і привертаючи увагу споживача до найдосконаліших в естетичному відношенні виробів.

Охорона промислових зразків сприяє економічному розвитку, активізуючи художню творчість в промисловості і виробництві, а також в традиційних сферах мистецтва і художніх промислах. А це сприяє пожвавленню комерційної діяльності і експорту національної продукції.

Створити промислові зразки і забезпечити їх охорону відносно недорого і просто. Створення зразків під силу невеликим і середнім підприємствам, а також окремим художникам і ремісникам.

Якими правами володіє власник патенту на промисловий зразок

Патент надає його власнику виключне право:

• використовувати промисловий зразок за своїм розсудом і давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору;

• передавати право власності на промисловий зразок іншій особі;

• забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу. 

Як охороняються промислові зразки

У більшості країн, в тому числі і в Україні, для надання охорони відповідно до законодавства про промислові зразки промисловий зразок необхідно зареєструвати. Звичайно, відповідно до вимог при реєстрації, зразок повинен володіти новизною або оригінальністю. У різних країнах цим термінам даються різні визначення, і кожна країна може встановити свій порядок реєстрації. Відповідно до Закону України, промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Патентним відомством заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Патентним відомством прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Загалом, «новий» означає, що наскільки відомо, аналогічний або подібний зразок до цього не існував.

При реєстрації промислового зразка видається свідоцтво про реєстрацію. Термін охорони зазвичай складає п'ять років і може продовжуватися на подальші терміни, в більшості випадків до 15 років.5. В Україні, право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Патентного відомства і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Залежно від конкретного національного законодавства і від самого зразка, промисловий зразок може стати об'єктом охорони як витвір мистецтва відповідно до законодавства по авторському праву. У деяких країнах охорона одного і того ж об'єкту може здійснюватися паралельно: як промислового зразка і як витвори мистецтва. У інших країнах авторське право і охорона промислових зразків взаємно виключають один одного: якщо власник вибирає один варіант охорони, він не може одночасно скористатися іншим. В Україні, на витвір художнього або прикладного мистецтва можна отримати свідоцтво на твір і патент на промисловий зразок – як на виріб.

У певних обставинах можна забезпечити охорону промислового зразка відповідно до законодавства про несумлінну конкуренцію, хоча при цьому умови охорони, гарантовані права і засоби правового захисту можуть бути абсолютно іншими.

На якій території діє охорона промислових зразків

Звичайно охорона промислового зразка обмежується територією країни, в якій надана охорона. У відповідності до Гаагської угоди про міжнародне депонування промислових зразків, адміністративні функції якого виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІС), заявник може подати заявку на одну міжнародну реєстрацію або у ВОІС, або в національному відомстві країни - учасниці Угоди. Потім зразку надається охорона в тих країнах - учасницях Угоди, в яких власник бажає її одержати.

Послуги ПАТЕНТБЮРО