UKR ENG
PATENTBUREAU Web-magazine "Intellectus" Questions & Answers Який порядок отримання патенту на винахід або корисну модель
TEMPORALOGY
INTELLECTUAL PROPERTY
INTELLIGIBILISATSIA
SYMBOLISM & HERALDRY
* MATRIKULA
INFORMERS

Який порядок отримання патенту на винахід або корисну модель

Отримання патенту України на винахід (корисну модель) здійснюється у наступному порядку


№ п/п

 

Дія

 

Примітка


1

Заявник погоджує з Патентбюро умови договору і перелік потрібних йому послуг

Вартість комплексу послуг указано - тут


2

Надає в Патентбюро письмове пояснення винаходу (корисної моделі), ескізні креслення (якщо вони потрібні) і погоджує класс до якого він відноситься за Міжнародною промисловою класифікацією


3

Надає бібліографічні дані і коротке письмове пояснення суті прототипу винаходу (корисної моделі), що заявляється

Пошук прототипу може виконати Патент бюро – у якості додаткової послуги


4

Заповнює бланки отриманих від Патентбюро документів, стосовно власної ідентифікації - як заявника, та уповноваження патентознавця на діловодство: Довіреність; Анкета з підписом (і печаткою – для юридичної особи)

 

Юридична особа завіряє Довіреність печаткою, а фізособі достатньо поставити підпис – без нотаріального засвідчення.

Пересилання документів поштою - тільки рекомендованим листом


5

Узгоджує складене (відредаговане) Патентбюро описання винаходу (корисної моделі)


6

Патентбюро оформляє матеріали заявки і протягом 1-2 місяців надає заявнику державний пріоритет для його винаходу (корисної моделі) у формі Висновку органу держреєстрації про встановлення дати подання заявки (пріоритетна довідка)

 


7

Після проведення формальної експертизи Заявник отримує Висновок органу держреєстрації про видачу патенту на корисну модель, або Повідомлення про завершення формальної експертизи за заявкою на винахід, з пропозицією проведення кваліфікаційної експертизи винаходу

 


8

Для отримання патенту на корисну модель, Заявник сплачує держмито (17 грн), та держзбір за публікацію про видачу патенту (30 грн)

 


9

Для проведення кваліфікаційної експертизи винаходу, заявник сплачує держзбір (від 100 грн)

Виконується Патентбюро - як окрема послуга


10

Під час проведення експертизи Заявник може отримати Попередній висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, на що патентознавець може дати експерту аргументоване заперечення, яке може переконати експертизу у прийнятті позитивного рішення, або переробити на цьому етапі заявку на винахід на заявку на корисну модель

Виконується Патентбюро - як окрема послуга

 


11

У разі позитивного рішення Заявник сплачує держмито для отримання патенту на винахід (17 грн), та держзбір за публікацію про видачу патенту (30 грн)

 


12

На протязі 2 місяців після сплати держмита, Заявник отримує Патент на винахід або корисну модель

Патент на корисну модель видається у термін близько 5  місяців, патент на винахід – близько 1,5 року

Існує можливість прискореної реєстрації винаходу (корисної моделі) від 1 до 3-х місяців

Докладніше про послуги і тарифи стосовно винаходів і корисних моделей - тут

* Написати листа: ПАТЕНТБЮРО

skype: patentbureau

телефон: (56) 7451215

Kyivstar GSM: (0 67) 9969990