UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Не зайве знати Системи міжнародної реєстрації знаків для товарів та послуг
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Системи міжнародної реєстрації знаків для товарів та послуг

Дія правової охорони товарного знаку обмежена територією тієї країни, в якій він зареєстрований. Так, якщо Ви зареєстрували свою торговельну марку в Україні, ніхто не забороняє зареєструвати точно таке ж позначення в будь-якій іншій країні.

Запобігти цьому може реєстрація знака у потрібній одній, або відразу у кількох країнах за кордоном.

Існують два варіанти реєстрації товарних знаків (торговельних марок) в інших державах:

 • шляхом безпосереднього звертання в Патентні відомства кожної окремої держави - національна система;
 • шляхом використання системи Мадридської угоди і Мадридського протоколу - Мадридська система.
 • Шляхом подання однієї заявки у відомство ЄС для реєстрації Community Trademark (СТМ) – система СТМ.

У першому випадку, необхідно дотримуватися вимог та термінів, встановлених законодавством кожної країни, і для подання заявки на реєстрацію, звертатися до патентного повіреного країни, мовою вказаної країни. Терміни реєстрації різні у різних країнах (наприклад, на відміну від України, де цей термін складає близько 2 років, в Німеччині він на цілий рік більший. Суттєвим є також те, що для подання кожної такої заявки необхідні не тільки її переклад, але і оплата послуг зареєстрованих у цих країнах патентних повірених.

З метою подолання цих труднощів міжнародне співтовариство ще в 1891 році розробило "Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію товарних знаків", до якої Радянський Союз приєднався в 1976 р.

Мадридська система дозволяє одержати міжнародну реєстрацію одночасно в декількох країнах-учасницях Мадридської угоди і/або Протоколу до нього. (Перелік країн учасниць Мадридської угоди і Протоколу).

Переваги Мадридської системи:

 • можливість реєстрації знаку відразу у багатьох країнах світу;
 • відсутність необхідності подавати декілька заявок на один і той же знак у декілька вибраних країн, оскільки за умовою цієї системи оформляється одна заявка, з указанням країн, в яких запрошується охорона;
 • можливість подавати міжнародну заявку на основі декількох національних свідоцтв або заявок (можливість використати базові свідоцтва або заявки для одної міжнародної заявки)
 • заявка на міжнародну реєстрацію подається на одній з офіційних мов — французька, англійська або іспанська, тобто немає необхідності перекладати мовою кожної країни;
 • заявка подається через Патентне відомство України, тобто відпадає необхідність в послугах іноземних патентних повірених;
 • вартість міжнародної реєстрації знаку значно зменшується за рахунок виключення з витрат гонорарів іноземних патентних повірених;
 •  оплачується одне мито за подання заявки на міжнародну реєстрацію знаку;
 • термін експертизи заявки на міжнародну реєстрацію знаку обмежений 12 місяцями.

Міжнародна заявка може бути подана тільки після того, як національне відомство країни зареєструє відповідну національну заявку.

У разі потреби збільшення кількості країн, у яких проситься охорона знака, наприклад, у випадку експорту в ці країни товарів, він може зробити заяву про "територіальне розширення". Така заява, зроблена через національне Патентне відомство міжнародної реєстрації, негайно публікується в журналі "Les Marques Internationales". Діє територіальне розширення з дати запису про нього в Міжнародному реєстрі, а припиняє дію по закінченню терміну дії міжнародної реєстрації. Правила діловодства і подання міжнародних заявок в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності викладені в Інструкції до Мадридської угоди.

Конвенційний пріоритет

Для міжнародної заявки може бути прийнятий пріоритет, який встановлюється на етапі національної реєстрації. Такий пріоритет називається конвенційним.

Конвенційний пріоритет - дата, на яку встановлюється новизна об'єкта патентного права (що є умовою його охорони).

По суті, конвенційний пріоритет це правило, встановлене статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., за яким заявка, подана в одній країні-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, має в усіх інших країнах пріоритет протягом 12 місяців (для винаходу) або 6 місяців (для товарного знаку), що обчислюються з моменту подання заявки у першій країні.

Умовою надання конвенційного пріоритету є правильне оформлення національної заявки відповідно до внутрішнього законодавства країни.

У випадку, якщо термін 6 місяців від дати подяння заявки у першій країні (національної заявки) ще не закінчився, то датою подачі міжнародної заявки вважається дата подачі національної заявки. Однак якщо заявка надходить у Міжнародне бюро пізніше, ніж через 2 місяці з дати подачі в національне відомство, то датою міжнародної реєстрації буде дата надходження заявки в Міжнародне бюро.

Порядок міжнародної реєстрації знаку за системою Мадридської угоди

 • заявка на міжнародну реєстрацію знаку (супроводжується сплатою збору - 600 грн) подається в Патентне відомство України, яке направляє її в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ) (Женева, Швейцарія);
 • Патентне відомство України дає дозвіл на сплату міжнародного мита за подання заявки і спрямовує міжнародну заявку в МБ ВОІВ;
 • МБ ВОІВ проводить формальну експертизу заявки (правильність оформлення заявки та переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації); реєструє знак і направляє власнику знака свідоцтво, в якому містяться відомості, внесені в Міжнародний реєстр при реєстрації знаку;
 • після проведення формальної експертизи заявки МБ ВОІВ передає заявку в національні відомства країн, в яких проситься реєстрація знаку;
 • національні відомства країн проводять експертизу заявки на реєстрацію товарного знаку по суті відповідно до чинного в цих країнах законодавства у області охорони товарних знаків;
 • після проведення експертизи національне відомство кожної країни повідомляє Міжнародному бюро WIPO рішення про можливість надання охорони знаку на її території (рішення Патентних відомств інших, заявлених в міжнародній заявці, країн).

Зазвичай вся процедура міжнародної реєстрації за Мадридською системою займає 1 – 1,5 роки з моменту отримання сертифікату. У разі винесення Патентними відомствами заявлених країн запитів або попередніх відмов, які вимагають відповіді або заперечення, термін подовжується.

Мита за міжнародну реєстрацію товарного знаку за Мадридською угодою:

Заявка на міжнародну реєстрацію супроводжується сплатою мит, - безпосередньо в МБ ВОІВ.

Всі платежі здійснюються в швейцарських франках (CHF).

Базове мито:

 • Для знаку в чорно-білому виконанні: 653CHF
 • Для знаку в кольоровому виконанні: 903CHF

Додаткове мито:

 • За кожен клас товарів і/або послуг - понад три: 100CHF
 • За кожну країну, в якій проситься реєстрація: 100CHF

Окрім вищезгаданих мит існують індивідуальні мита, які встановили деякі країни-учасниці.

Суттєво вища вартість реєстрації товарного знаку за системою встановленою Мадридським протоколом, але, при цьому, не вимагається реєстрація знаку у національному відомстві країни заявника.

© Виклав В. Гладченко

08.08.2004 р.

Дивіться також: Основні шляхи реєстрації знаків в іноземних країнах